Each year, BMVC awards Outstanding Reviewer awards on the basis of the quality, quantity, and timeliness of their reviews. Congratulations to this year’s winners, Amine Bourki and Zachary A Daniels.

Honourable mentions are:

 • Hector Basevi
 • Maxime Lhuillier
 • Samuel Albanie
 • Alexandre Boulch
 • Anders Glent Buch
 • Andrew Gilbert
 • Anil S Baslamisli
 • Binod Bhattarai
 • Chen-Yu Lee
 • Chris Thomas
 • Christian Simon
 • Christian Wolf
 • Concetto Spampinato
 • Corneliu Florea
 • David W Hunter
 • Enrique Sanchez Lozano
 • Enrique Sánchez-Lozano
 • Eraldo Ribeiro
 • Fabio Poiesi
 • Fatih Porikli
 • Filip Radenovic
 • Guofeng Zhang
 • Huazhu Fu
 • Hugues Talbot
 • Huu Minh Le
 • Hyunjung Shim
 • James Brown
 • Javier Traver
 • Ji Zhang
 • Jongwoo Lim
 • Jorge Batista
 • Kwang Moo Yi
 • Lezi Wang
 • Lu Sheng
 • Ludovic Magerand
 • Mahmoud Afifi
 • Marco Körner.
 • Martin R. Oswald
 • Mayank Vatsa
 • Meng Tang
 • Mohammad Reza
 • Olaf Kaehler
 • Oswald Lanz
 • Pablo Marquez Neila
 • Pascal Mettes
 • Patrick Knöbelreiter
 • Qi Zou
 • Qijun Zhao Xiatian Zhu
 • Remco Duit
 • Riaan Zoetmulder
 • Robert B Fisher
 • Sam Tsai
 • SHAO-HUA SUN
 • Sunghyun Cho
 • Tianmin Shu
 • Tobias Fischer
 • Tolga Birdal
 • Tushar Nagarajan
 • Vicky Kalogeiton Zhiyuan Fang
 • Volker Blanz
 • Wei-Chih Tu
 • Wei-Chiu Ma
 • Wolfgang Foerstner
 • XIDE XIA
 • Xintao Wang
 • YANBEI CHEN
 • Yasushi Yagi
 • Yi Fang
 • Yi-Hsuan Tsai
 • Yin Li
 • Youngkyoon Jang
 • Yuliang Zou
 • Yusuf Tas